Hướng Dẫn Đặt Phòng

Bước 1 : Quý khách chọn loại phòng cần đặt và click chọn nút Đặt phòng


Bước 2 : Quý khách chọn thời gian đến và rời đi và click chọn nút Tìm Phòng


Bước 3 : Quý khách chọn loại phòng và nhập số lượng phòng cần đặt


Bước 4: Nhập các thông tin liên hệ và các yêu cầu đặt biệt nếu có và nhấn nút gửi


Bước 5 : Quý Khách xác nhận đã đọc qua điều khoản thanh toán và click chọn nút Next 


Bước 6 : Quý Khách Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán


Bước 7 : Quý khách đã hoàn thành quá trình đặt phòng , quý khách sẽ nhận được email xác nhận từ Forevergreenresort. Xin cảm ơn quý khách !